top of page

WHISKYBASE: VAŠ VODIČ KROZ SVIJET VISKIJAWhiskybase (https://www.whiskybase.com/)

je najveća svjetska baza podataka o viskiju, s više od 120.000 evidentiranih boca. S preko 1,2 milijuna ocjena i recenzija, ova platforma je savršen alat koji ćete željeti koristiti na svom putovanju kroz svijet viskija.

Kako Funkcionira?

Sustav je napravljen tako da omogućuje svakome da uredi i dopuni informacije o pojedinim bocama viskija. Da biste to učinili, bitno je otvoriti korisnički račun. Osim što možete doprinositi bazi podataka, platforma vam omogućuje i praćenje vlastite kolekcije viskija, bilo privatno ili javno. Možete pisati opaske, dodavati note te se povezivati s drugim ljubiteljima viskija, što sve zajedno čini ovo iskustvo još bogatijim.

Trgovina i Aukcije

Whiskybase nudi i vlastiti dućan, odnosno online i fizičku trgovinu viskija. Također, platforma ima i aukcijsku opciju ("market") gdje svatko može odrediti koliko će dugo aukcija trajati. Isto tako, postoji i "Buy it Now" opcija, iako je važno napomenuti da su cijene obično više nego na standardnim aukcijama, kao što su one na Auction.com ali i često vlasnici boca ne šalju u Hrvatsku.

Dodatne Mogućnosti

Osim gore navedenih opcija, na Whiskybaseu se nalazi i lista dućana gdje se može nabaviti dotična boca viskija. To može biti posebno korisno za one koji traže nešto specifično.


Ocjenjivanje viskija


Kada je u pitanju ocjenjivanje viskija, svaku bocu možete ocijeniti na skali od 0 do 100. Međutim, najčešće se ocjene kreću u rasponu od 75-95. Kada mi (@whisky_click) ocjenjujemo, naše ocjene su obično između 81 i 90 jer se većina viskija nalazi upravo u tom rasponu. Ocjena 85 smatramo da je dobar viski. Također, važno je razmotriti broj osoba koje su dale ocjenu. Nije isto ako je jedna osoba ocijenila bocu ili ako je to učinilo sto . Ponekad, kada nova boca iziđe na tržište preprodavači žele brzu zaradu, može se dogoditi da bude nerealno visoka ocijena boce samo da bi povećali njenu vrijednost. Stoga, naša preporuka je da pronađete korisnika s kojim se vaši ukusi poklapaju; na taj način ćete dobiti najrealniju sliku o boci (pogledajte kako je ocijenio boce koje se vama sviđaju)

Napomena

Pri dodavanju svoje boce u kolekciju ili kupnje, zanimanje za određenu bocu, vrlo je bitno osigurati da je podatak o boci točan (boca punjena u 5 mjesecu ili 7 mjesecu može imati drugačiji okus). To jest, važno je da je to točno ta boca jer, osim po izgledu, viskiji se često razlikuju po okusu različitih "batcheva"pa zato i cijena varira, iako naizgled se čini da je boca jednaka.

Uzmite u obzir da Whiskybase ne samo da pruža golemu količinu informacija, već i mogućnost interakcije s drugim viskoljupcima, čime se stvara jedinstvena i dinamična zajednica koja će obogatiti vaše iskustvo i znanje o viskiju.


Ovaj tekst je sastavljen kao osobni dojam i ne predstavlja stručno mišljenje. Ako smatrate da je nešto netočno ili pogrešno navedeno, slobodno nas kontaktirajte. 

WHISKYBASE: YOUR GUIDE THROUGH THE WORLD OF WHISKY


Whiskybase (https://www.whiskybase.com/) is the world's largest database for whisky, boasting more than 120,000 recorded bottles. With over 1.2 million ratings and reviews, this platform is the ideal tool you'll want to utilize on your journey through the world of whisky.


How Does It Work?


It is designed to allow anyone to edit and add information about individual whisky bottles. To do so, it's crucial to open a user account. Not only can you contribute to the database, but the platform also allows you to track your own whisky collection, either privately or publicly. You can write remarks, add tasting notes, and even connect with other whisky enthusiasts, making this experience even more enriching.


Trade and Auctions


Whiskybase offers its own shop, which is both an online and physical store for whisky. Additionally, the platform features an auction option (market) where anyone can set the duration of the auction. There's also a "Buy it Now" option, though it's important to note that these prices are generally higher than those on standard auctions, like those on auctioneer.com


Additional Features


Apart from the above options, Whiskybase also provides a list of stores where you can purchase the specific bottle of whisky. This can be particularly useful for those looking for something specific.


Rating Whiskies


When it comes to rating whiskies, each bottle can be scored on a scale of 0 to 100. However, most ratings usually fall within the range of 75-95. When we (@whisky_click) rate, our scores generally lie between 81 and 90 as most whiskies are found in this range. A score of 85 is considered to be good whisky. It's also essential to consider the number of people who have given a rating. It makes a difference if one person or one hundred people have scored the bottle. Sometimes, when a new bottle hits the market and resellers (flippers) want to make a quick profit, the bottle may receive unrealistically high ratings just to boost its value. Therefore, our recommendation is to find a user whose tastes align with yours; that way, you'll get the most accurate picture of the bottle (check how they have rated bottles that you like).


Important Notes


When adding your own bottle to your collection or showing interest in buying a particular one, it's very important to ensure that the information about the bottle is accurate (a bottle filled in May or July may taste different). That is, it’s crucial to know that it's the exact bottle because, besides appearance, whiskies often differ in taste across different "batches," and therefore the price can vary even if the bottle seems to be the same.

Take into account that Whiskybase not only offers a wealth of information but also the opportunity to interact with other whisky lovers. This creates a unique and dynamic community that will enrich your experience and knowledge of whisky.


This text has been written as a personal reflection and does not represent expert opinion. If you believe something is incorrect or wrongly stated, please feel free to contact us.

Recent Posts

See All

Comments


pc-english
bottom of page